MONTESSORI REFRESH - SMYSLOVÁ VÝCHOVA

Škola vůně, chutě, jemného dotyku a sluchových koncertů

9. a 10. března 2024 

PŘEDSTAVENÍ SEMINÁŘE

Téma: ŠKOLA VŮNĚ, CHUTĚ, JEMNÉHO DOTYKU A SLUCHOVÝCH KONCERTŮ 

Praktický seminář na znovuprobuzení smyslů u nás dospělých a zcitlivění smyslů školkových dětí. Zaměříme se na smyslové prožitky uvnitř i venku. Ukážeme si, jak naplno využít senzitivní období na rozvoj a tříbení smyslů.

Ukážeme si, jaké prostředí potřebují dnešní děti, jaké aktivity uvnitř i venku tříbí smysly. Probereme také to, jak vést děti také k tomu, aby o své smysly vědomě pečovaly, uměly je chránit a nebyly zahlceny přemírou smyslových podnětů současného světa.

PŘEDSTAVENÍ LEKTOREK

Mgr. Dita Dlouhá – psycholožka a Montessori lektorka. Vystudovala AMI pro věkové skupiny 0-3, 3-6, 6–12 let, včetně Montessori pro inkluzi. Absolvovala stáže v USA, VB a mnoha evropských zemích. Několik let vedla národní organizaci Montessori ČR. Organizovala výjezdy do Montessori školek a škol po celé Evropě. Vydávala knihy a zpravodaje o Montessori. 

NA CO SE NA SEMINÁŘI ZAMĚŘÍME?

  • Logiku uspořádání smyslových materiálů.
  • Logickou posloupnost jednotlivých prezentací.
  • Smyslové prožitky venku i uvnitř.
  • Zásady práce s dětmi tak, abychom podpořili jejich všímavost k detailům.
  • Rozlišování mezi „užitečnou“ a „neužitečnou“ hrou.
  • Oblíbené smyslové hry
  • Porozumění, jak si vést záznamy o smyslovém zkoumání efektivně = tak, aby nás zbytečně nezatěžovali a zároveň jsme zaznamenali podstatné informace.

Smysly jsou brány k našemu poznání.

Čím ostřejší a přesnější jsou, tím vnímavější a citlivější jsme  k sobě i k okolnímu světu. Klíčové období na rozvoj a tříbení smyslů je právě věk do šesti let. Užijme si smyslové objevování našeho světa spolu s dětmi. Dopřejme sami sobě  i těm nejmenším školu čichu, hmatové objevování, lahodné ochutnávky, potěšení z barev i pestrosti tvarů a nejrůznější sluchové koncerty.

Aktivity a pomůcky smyslové výchovy nabízí pro děti i pro pedagogy obrovský potenciál. Dětem vnáší řád do jejich dosavadního smyslového zkoumání. Dospělým průvodcům pomáhají diagnostikovat děti, zachytit různé odlišnosti a včas je začít napravovat.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

9. 3. 2024 (9:00 - 18:00)

PREZENČNÍ VÝUKA

10. 3. 2024 (8:30 -16:00)

PREZENČNÍ VÝUKA

Důležité nformace o průběhu semináře

SEMINÁŘ JE VHODNÝ

Pro pedagogy a asistenty MŠ

MÍSTO SEMINÁŘE

Montessori MŠ Slaný

FORMÁT

Prezenční výuka

LEKTORUJE

Mgr. Dita Dlouhá

Registrace a cena

CENA SEMINÁŘE
4 990 Kč
za osobu
VYŽÁDEJTE SI SKUPINOVOU CENA PRO 3 A VÍCE ÚČASTNÍKŮ
SLEVA JE 5%

NAPIŠTE NÁM