Reklamace a vrácení zboží

V případě reklamace zašlete na adresu Jihlavská 608/12, 140 00 Praha 4 zboží společně s vyplněným reklamačním formulářem, který naleznete zde. 
O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí Vás budeme písemně informovat prostřednictvím e-mailu. O reklamaci rozhodneme bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude zpravidla trvat déle než 30 dní. V opačném případě jste oprávnění odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, abyste poskytli potřebnou součinnost.
 
Odpovídáme za vady, která má zboží při dodání a které se na něm v průběhu následujících 24 měsíců projeví. Neneseme však odpovědnost za nově vzniklé vady, zejména pokud vznikly nevhodným užíváním. U použitého zboží neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při převzetí vámi. 

Upozorňujeme, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytujeme nad rámec Vaší objednávky. Obrázky zboží v našem internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží.

Práva při reklamaci

V případě vady zboží se společně můžeme domluvit na kompenzaci ve formě slevy. Dále jste oprávněni požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy. Pokud by takové odstranění vady bylo pro nás nemožné nebo nepřiměřené, jste oprávněni požadovat slevu z kupní ceny. V takovém případě si zboží ponecháte a my Vám vrátíme část kupní ceny. Pokud jde zároveň o významnou vadu, můžete i odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě nám zboží zašlete zpět a my Vám uhradíme celou zaplacenou kupní cenu.
 
Kontakty

Veškeré dotazy ohledně reklamace Vám rádi zodpovíme, pokud nás kontaktujete na e-mailu info@bemontessori.cz nebo na tel. čísle 724 348 662.

 

Můžete využít náš kontaktní formulář