MONTESSORI REFRESH – JAZYK

Číst a psát, rozumět světu

3. a 4. února 2024 

PŘEDSTAVENÍ SEMINÁŘE

Téma: Číst a psát, rozumět světu  

Praktický seminář o plném využití senzitivního období pro jazykový rozvoj u dětí předškolního věku. Zažijte radost z objevování nových slov a písmenek a získáte praktické nástroje pro práci s jazykovými materiály.

PŘEDSTAVENÍ LEKTOREK

Mgr. Dita Dlouhá – psycholožka a Montessori lektorka. Vystudovala AMI pro věkové skupiny 0-3, 3-6, 6–12 let, včetně Montessori pro inkluzi. Absolvovala stáže v USA, VB a mnoha evropských zemích. Několik let vedla národní organizaci Montessori ČR. Organizovala výjezdy do Montessori školek a škol po celé Evropě. Vydávala knihy a zpravodaje o Montessori. 

Mgr. Tereza Randáková – pedagožka Montessori v MŠ Slaný. Vystudovala AMI pro věk 3-6 let. Absolovala stáže v Indiii, VB a mnoha evropských zemích. Lektorka Montessori pro věk 3-6 let, ilustrátorka dětských knih a českých Montessori pomůcek.

 

Seminář Montessori Refresh Jazyk v MŠ

NA CO SE NA SEMINÁŘI ZAMĚŘÍME?

  • Procházka celým prostorem a návody na implementaci jazyka do každodenního života dětí. Ukážeme si oblasti, kde lze propojit jazyk s praktickým životem, smyslovým vnímáním a estetickou výchovou.
  • Ukázky poliček a materiálů, které podporují rozvoj slovní zásoby a první snahy o psaní a čtení u dětí. Detailně se podíváme na jejich strukturu a jak systematicky obměňovat materiály, abychom posílili výuku.
  • Hry a aktivity, které podporují rozvoj jazyka bez potřeby speciálních pomůcek. Podělíme se o nápady na hry zaměřené na rozšíření slovní zásoby a zlepšení komunikace.
  • Seznámíme se s třístupňovými lekcemi, které usnadňují porozumění novým pojmem a rozvíjí komunikační dovednosti. Podnítíme diskuzi o tom, jak vhodně využít tyto lekce ve výuce.
  • Podíváme se na situace, kdy se komunikace zadrhne a strategie, jak těmto situacím čelit. Představíme různé typy dětských osobností a způsoby, jak s nimi efektivně komunikovat.
  • Diskuse o prvním psaní, předání nástrojů pro psaní a jejich vhodném využití. Podělíme se o tipy a doporučení pro práci s psacími potřebami u dětí v raném věku.

Jak píšeme? Abeceda nebo adeceba? Co čteme? 

Jak psát? Kdy a jak dětem dát tužku? Jaké nástroje a prostředky se osvědčily v praxi? Připojte se k diskuzi o výuce psaní a čtení v Montessori prostředí. Prozkoumáme, jak podnítit psací a čtecí dovednosti dětí a sdílet své zkušenosti s ostatními účastníky.

Abeceda nebo adeceba? Jak děti poznávají písmena a jak tuto zábavnou část výuky propojit s jejich hravostí? Co čteme v Montessori třídě a jak podporovat děti v procesu čtení? Připojte se k nám a společně prozkoumejme metody, jak nejlépe rozvíjet čtecí a psací schopnosti dětí v Montessori prostředí.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

3. 2. 2024 (9:00 - 18:00)

PREZENČNÍ VÝUKA

4. 2. 2024 (8:30 -16:00)

PREZENČNÍ VÝUKA

Důležité nformace o průběhu semináře

SEMINÁŘ JE VHODNÝ

Pro pedagogy a asistenty MŠ

MÍSTO SEMINÁŘE

Montessori MŠ Slaný

FORMÁT

Prezenční výuka

LEKTORUJE

Mgr. Dita Dlouhá a Mgr. Tereza Randáková

NAPIŠTE NÁM